Duurzaamheid, zonder enig nadelig effect

Het gebrom van warmtepompen hoeft woonplezier niet in de weg te staan

Duurzaamheid is hét onderwerp van de afgelopen tijd. Energielabels tellen zwaar mee bij koop en verkoop van woningen. Gasloos bouwen is de nieuwe norm. Hierdoor worden cv-ketels langzaam maar zeker overbodig. De warmtepomp is één van de meest gekozen alternatieven. Wat vaak vergeten wordt, is… geluidshinder.

Grote nieuwbouwprojecten, maar ook particuliere woningbouw, krijgen een duurzaamheidsscore en worden verplicht zich aan allerlei voorwaarden te houden rondom ‘groene oplossingen’. De aanwezigheid van dubbel glas, de toegepaste isolatie en de verschillende bouwmaterialen krijgen punten toegekend. Warmtepompen lossen tegenwoordig vaak het vraagstuk van energieopwekking op en zijn binnenkort mogelijk zelfs verplicht als één van de alternatieven voor gasloze energieopwekking. Een flinke besparing van energie, A-labels en eenvoudig onderhoud horen daarbij. Mooie voordelen die kopers richting een deal kunnen bewegen. Warmtepompen hebben echter het nadeel dat ze veel geluid kunnen produceren, met name bij piekbelasting. Het volume kan oplopen tot wel 60 dB(A) oplopen. Als in een appartementencomplex of woonwijk alle pompen tegelijk de winterkou proberen tegen te gaan, kan geluidsoverlast een (groot) probleem zijn.

Help de consument; ga significante geluidsoverlast tegen!

Met die piekbelasting rekening houden, is daarom raadzaam. Het omkasten van warmtepompen is daarvan het beste voorbeeld. Hiermee kan een reductie tot 15 dB(A) worden gerealiseerd. Zeker in dichtbevolkte gebieden kan dit significante geluidsoverlast tegengaan. De kwaliteit van leven in een dergelijke buurt hoeft dan niet te lijden onder het gebrom dat pompen voort kunnen brengen. Het is een ontwikkeling die voordelig kan uitpakken voor toekomstige huizenbezitters of bewoners. Niet alleen komt een A-label (of een andere duurzame waardering) binnen bereik, er is geen nadelig effect van die duurzaamheidsslag. Dat maakt de keuze voor kopers of huurders wel heel eenvoudig.

Investeren is ook duurzaam. Voor de portemonnee

Natuurlijk gaat investeren vooraf aan het bereiken van duurzaamheid. ‘Groene’ oplossingen zijn daarom niet altijd de goedkoopste. Maar in het geval van het plaatsen van warmtepomp-omkastingen op grote schaal is investeren wél duurzaam voor de portemonnee. Kostenbesparing, overlast tegengaan én duurzamer bouwen: onder de streep leveren omkastingen niet te negeren voordelen.