Nieuwe geluidseisen Bouwbesluit gaan op 1 april 2021 in

De wijziging van het Bouwbesluit met daarin nieuwe geluidseisen voor de buitenunits van warmtepompen en airco’s treedt op 1 april 2021 in werking. Daarin is bepaald hoeveel geluid een buitengeplaatste warmtepomp overdag en ’s nachts mag maken. Bovendien is er een meetmethode vastgesteld om het geluid op de erfgrens te meten. 

Geluidsniveau overdag en ’s nachts

De geluidsnorm van 40 dB(A), die in het ontwerpbesluit was aangekondigd, blijft gehandhaafd tussen 19.00 uur en 07.00 uur. Overdag, wanneer er sowieso meer omgevingsgeluid is, mag de buitenunit 5 dB(A) meer geluid produceren. Indien er sprake is van tonaliteit kan hier ook nog een extra reductie geëist worden.

Bouwbesluit: meten bij maximaal vermogen

Om zeker te weten dat de buitenunit het geluidsniveau van 40 dB(A) op de perceelgrens niet overschrijdt, is het goed om het geluid door een onafhankelijke meetinstantie te laten meten. Om dat op een goede manier te kunnen doen, heeft het ministerie van BZK een officiële meetmethode en een rekentool opgesteld, in samenspraak met Vereniging Warmtepompen, NVI, NVKL en Techniek Nederland. Een greep uit de eisen waaraan metingen moeten voldoen:

  • De warmtepomp moet op maximaal vermogen draaien. Om dat te bereiken, moet de thermostaat 5 ˚C hoger worden gezet. 
  • Na het hoger zetten van de thermostaat moet minimaal 15 minuten gewacht worden voor het doen van de metingen, omdat de warmtepomp tijd nodig heeft om te reageren.
  • Bij het doen van geluidsmetingen moet apparatuur van nauwkeurigheidsklasse 1 worden gebruikt. 

Geluid dempen met omkasting

Het geluid van een buitenunit van een warmtepomp is in nagenoeg alle gevallen luider dan 40 dB(A), gemeten op de erfgrens – tenzij u een heel grote tuin heeft of erg afgelegen woont. In dat geval kan uw installateur of architect er bij het ontwerpen van de woning of het aanleggen van de warmtepomp bij de plaatsing van de buitenunit rekening mee houden. In verreweg de meeste gevallen is het strategisch plaatsen van de buitenunit alleen echter niet voldoende om aan de grens van 40 dB(A) te voldoen. Gelukkig is er een eenvoudige oplossing: het plaatsen van een geluidsisolerende omkasting. Die zorgt niet alleen voor ongeveer 15 dB(A) geluidsreductie, maar zorgt er ook voor dat u kunt voldoen aan de nieuwe geluidsnormen binnen het Bouwbesluit. Bovendien heeft een omkasting nog meer voordelen: zo wordt de buitenunit, dankzij de omkasting, beschermd tegen weersinvloeden en vandalisme en is deze in alle RAL-kleuren verkrijgbaar. 

Meer weten over een omkasting?

Wilt u weten hoe u met een omkasting voor uw buitenunit kunt zorgen dat u vanaf 1 april voldoet aan het vernieuwde Bouwbesluit? Bekijk onze veelgestelde vragen of vraag uw installateur een offerte aan te vragen voor een omkasting.