Subsidie voor de warmtepomp

Nederlandse huishoudens en bedrijven worden steeds meer gestimuleerd om meer duurzame warmte te gebruiken en minder gas. Een warmtepomp is daar een goede oplossing voor die ook gesubsidieerd wordt. Hier lees je meer over de subsidies voor warmtepompen en aan welke vereisten voldaan moet zijn om aanspraak te maken op een subsidie.

Hoogte van de subsidie

De ISDE, de investeringssubsidie duurzame energie, is een initatief van de Rijksoverheid om huishoudens minder gas te laten gebruiken. Ruim € 100 miljoen is al beschikbaar gesteld voor onder andere warmtepompen, zonneboilers en biomassaketels.

Mede door de ISDE is er een groeiend aantal warmtepompen geïnstalleerd in Nederlandse woningen. Naar schatting werden er in 2018 30.000 geplaatst, een verdubbeling ten opzicht van het voorgaande jaar. Als consument kun je tot 2021 een subsidie ontvangen. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de soort warmtepomp. Voor pompen op buitenlucht of ventilatielucht begint de subsidie bij € 1.100; er geldt hoe groter het vermogen, hoe hoger het bedrag. Voor een bodem-warmtepomp begint het bij een bedrag van € 2.500. De precieze subsidiebedragen zijn te vinden op deze lijst. In sommige gevallen wordt de helft van de prijs van een warmtepomp gesubsidieerd.

Vereisten voor subsidie

De Nederlandse overheid stelt een aantal vereisten voor het ontvangen van een subsidie. Er worden vijf eisen gesteld aan de warmtepomp zelf:

  1. De warmtepomp is onderdeel van een verwarmingstoestel.
  2. Het verwarmingstoestel is uitgerust met een lucht-waterwarmtepomp, grond-waterwarmtepomp of een water-waterwarmtepomp. (lucht-luchtwarmtepompen zijn uitgesloten)
  3. Het ruimteverwarmingstoestel heeft een vermogen van ten hoogste 70 kW.
  4. Het verwarmingstoestel is voorzien van een etiket, een productkaart en een technische documentatie.
  5. De warmtepomp is geïnstalleerd door een deskundig installateur.

Daarnaast worden er eisen gesteld aan de consument zelf:

  1. De warmtepomp is na 1 januari 2016 aangeschaft.
  2. De warmtepomp is nieuw aangeschaft; er is een aankoopbewijs op naam.
  3. De subsidie is binnen 6 maanden na aanschaf aangevraagd.
  4. De warmtepomp staat in Nederland.
  5. De warmtepomp mag niet binnen een jaar na de subsidiebeslissing worden verwijderd.

Dempen geluid warmtepomp

Voldoe je aan de eisen voor de subsidie? Naast de financiële drempel is het geluid van een warmtepomp een volgende drempel. Laat je goed voorlichten over de geluidsniveaus en wat dat betekent. Om geluidsoverlast te minimaliseren kun je denken aan een omkasting. Met een omkasting van Merford is het geluid te reduceren met 15 decibel. Meer weten? Bekijk de mogelijkheden hier.