Energiezuinig zonder geluidsproblemen

De gemeente Amersfoort loopt voorop in het energiezuiniger maken van bestaande woningen en gebouwen. Het streven is om in 2020 ruim 2000 woningen tot NOM-woning – Nul Op de Meter woning – te hebben gemaakt. Omdat er hier en daar nog wat ervaring mist bij het energiezuinig maken van woningen, verloopt niet alles in één keer vlekkeloos. Met name het geluid dat door sommige apparaten en pompen wordt veroorzaakt, geeft bewoners van NOM-woningen nog wel eens letterlijk slapeloze nachten.

De overgang van een gasgestookte ketel naar zelfopgewekte elektriciteit is meestal geen probleem. De bewoners merken totaal geen verschil in comfort en voelen zich behaaglijk in hun warme kamers. Maar het geluid dat de aangelegde lucht-water-warmtepompen maken, zorgt regelmatig voor onaangename verrassingen. Vaak wordt bij de aankoop van een lucht-water-warmtepomp blindelings op het advies van de fabrikant afgegaan en die is niet altijd even neutraal. Er zijn maar weinig mensen die een vergelijkend onderzoek doen. En zo komt een bewoner van een NOM-woning er vaak pas te laat achter dat zijn pomp zoveel lawaai maakt dat het voor de bewoner én de buren niet acceptabel is. Dan begint het gekibbel: wie bepaalt wat acceptabel is en wat niet? Wie moet de overlast oplossen?

Geluidsoverlast bij NOM-woningen

Er is lang niet altijd kwade opzet in het spel. Bij nieuwe pompen moet vaak proefondervindelijk worden vastgesteld hoe ze in het gebruik bevallen. Soms is het niet alleen het geluid van de pomp zelf, maar ook de trilling van de ondergrond die voor irritatie zorgt. Er komt dan altijd een moment dat er aan een omkasting van de pomp wordt gedacht. Aan soms maandenlange irritatie kan dan gelukkig een einde worden gemaakt.

Voor elk geluidsprobleem is een omkastingsoplossing, dus ook bij warmtepompen in een NOM-woning. Zo kan de gemeente Amersfoort verder met verbeterde mogelijkheden voor NOM-woningen. Bij Merford zien –  of liever horen –  we elke dag weer hoeveel we nog kunnen verbeteren aan de omgeving. Ieder mens heeft recht op een geluidsarme, comfortabele woonomgeving, vinden wij. Dat geldt zeker ook voor mensen in een NOM-woning!