Geluid warmtepomp gaat miljoenen Nederlanders last geven

Dat is de opzienbarende conclusie van onderzoek van consumentenprogramma Kassa naar het geluid van warmtepompen. Met name het gebrek aan regelgeving en normen voor geluidsoverlast vanuit de overheid of gemeenten zorgt daarvoor.

Het geluid van een warmtepomp ligt gemiddeld op 55 decibel, dat bijna net zo hard klinkt als een drukke autoweg. Blootstelling aan een volume van die grootte kan leiden tot slaaptekort, een hogere bloeddruk, hoofdpijn en gewichtsverlies. Reden genoeg om actief het geluid van een warmtepomp te dempen.

Verwachte flinke toename geïnstalleerde warmtepompen

Er worden steeds meer warmtepompen geïnstalleerd, omdat consumenten zoeken naar energiezuinige alternatieven voor de cv-ketel op gas. Daarnaast is er nieuwe wetgeving die een gasaansluiting in nieuwe woningen verbiedt. De overheid ziet warmtepompen als een belangrijk onderdeel van de energietransitie en stimuleert de verkoop op meerdere manieren. De ISDE subsidie (investeringssubsidie duurzame energie) is daar een voorbeeld van, net als het verhogen van de energiebelasting op aardgas en het verlagen van de belasting op elektriciteit. In 2018 werden er ongeveer 30.000 warmtepompen geïnstalleerd in Nederlandse woningen, ruim het dubbele van het aantal in 2017. Voor 2019 heeft de overheid wederom € 100 miljoen subsidie beschikbaar. De verwachting is dat het aantal warmtepompen in 2019 dan ook flink zal toenemen.

Gebrekkige regelgeving geluid warmtepomp

Diverse burenruzies ontstaan door het geluid van warmtepompen. Vaak belanden deze onenigheden in een patstelling, omdat er geen wet- of regelgeving is die duidelijkheid kan scheppen. “Burgers die overlast ervaren, kunnen op dit moment nergens met hun klacht terecht,” schrijft Kassa daarover. De Vereniging Nederlandse Gemeenten zegt dat gemeenten vrij zijn zelf de normen voor geluidsoverlast te bepalen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is inmiddels bezig met een oriënterend onderzoek.

Maar er is meer! Zo heeft Minister Ollongren van Wonen aangegeven plannen te hebben om het Bouwbesluit 2012 aan te passen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen. Zo heeft ze de kamer laten weten dat hierin duidelijke eisen moeten worden opgenomen over de maximale geluidsproductie van warmtepompen.

Dempen geluid warmtepomp

Het geluid van een warmtepomp is natuurlijk niet alleen voor buren vervelend. Zelf kun je net zo veel hinder van het geluid ervaren. Misschien twijfel je wel over de aanschaf vanwege die reden. Met een omkasting is het geluid van een warmtepomp te reduceren met 15 decibel. Meer weten? Bekijk mogelijkheden hier.