Geluidsmeting bij geschillen

Dat de buitenunit van uw warmtepomp geluid maakt, wist u van tevoren. Maar dat de buren erover zouden gaan klagen? Dat had u niet verwacht. Vervelend, want u wilt de buurman wel graag te vriend houden. Helaas belanden sommige buren vanwege geluidsoverlast zelfs voor de rechter. 

Is dat ook bij u het geval? Dan is het belangrijk om een goed en onafhankelijk geluidsonderzoek te laten doen. Want hoe iemand geluid ervaart, is heel persoonlijk. Maar aan persoonlijke ervaringen heeft de rechter niet zoveel: in de rechtbank of bij een mediator zijn het feiten die ertoe doen. Daarom is het raadzaam om door een onafhankelijk instituut een geluidsmeting te laten uitvoeren. 

Geluidsmeting

Een geluidsmeting kan plaatsvinden op een specifiek moment, of juist over een langere periode. Omdat het geluid van de buitenunit van een warmtepomp meestal vooral ’s nachts als hinderlijk wordt ervaren, is het aan te raden om het onderzoek minimaal een etmaal te laten duren, wanneer er minder andere omgevingsgeluiden zijn. 

Plaatsing van de apparatuur 

Omdat het belangrijk is dat de geluidsmeting goed wordt uitgevoerd, kunt u het beste kiezen voor een bedrijf dat gebruikmaakt van een decibelmeter in klasse I of II (er zijn vier klassen, maar alleen de bovenste twee klassen geven een betrouwbaar resultaat). Het bedrijf zal de meetapparatuur op de juiste locatie plaatsen: op de erfgrens. Dat is namelijk de plaats waar het geluid van de buitenunit een bepaalde geluidslimiet niet mag overschrijden. In het nieuwe Bouwbesluit wordt die grens vastgesteld op 40 dB(A). 

Geluidsrapportage

Op basis van de metingen ontvangt u van het bureau dat de meting uitvoert een geluidsrapportage, met daarin een conclusie of het geluid binnen of buiten de regelgeving valt. Daarin staat in grafieken en tabellen hoeveel decibellen er zijn geregistreerd, uitleg over de geluidsnormen en – afhankelijk van uw wensen en het pakket dat u afneemt – een overzicht van eventuele oplossingen. 

Wat kost een geluidsmeting?

De meeste particuliere bureaus voeren geluidsmetingen uit voor zo’n € 500, oplopend tot ruim € 1000. Het bedrag hangt af van de vraag of een uitgebreidere meting of een omvangrijkere rapportage gewenst is. Heeft u een rechtsbijstandsverzekering? Dan bestaat er een kans dat deze de kosten (deels) vergoedt, wanneer het om een geschil met de buren gaat. Check daarvoor de voorwaarden van uw verzekering. 

Oplossing voor geluidsoverlast

Wanneer uit het rapport inderdaad blijkt dat uw buitenunit de geluidsnormen overschrijdt, is het zaak om te kiezen voor een doeltreffende oplossing. Een geluiddempende omkasting voor de buitenunit is daarvoor ideaal. Deze zorgt ervoor dat het volume zo’n 15 dB(A) vermindert, zónder de werking van de warmtepomp negatief te beïnvloeden. Meer weten? Bekijk onze site of gebruik de handige offertetool